ردیف تصویر عنوان شابک تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ آموزش گام به گام ایروبیک و استپ ۹۷۸۶۰۰۸۸۶۴۱۶۵ ۲۱۹ دانشگاه تبریز ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲ نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی (2) محقق داماد ۴۱۶ علوم ‏اسلامی‏ ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳ آگوس و هیولاها3: ترانه‌ی پارک ۱۴۹ هوپا ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴ قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر 9: کاسه‌ی مسی چه گفت؟ ۱۶ موسسه انتشارات قدیانی ۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵ قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر 12: مگس در کندوی عسل ۱۶ موسسه انتشارات قدیانی ۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶ قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر 5: خفاشی به دنبال خورشید ۱۶ موسسه انتشارات قدیانی ۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷ قصه‌های تصویری از منطق‌الطیر 2: سلطان و خارکن ۱۶ موسسه انتشارات قدیانی ۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸ چراغ قوه ۴۲ دیبایه ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹ فرهنگ داستان‌نویسان: شیوه‌های روایت تشریحی داستان‌نویسی ۷۶۷ فرهنگ معاصر ۱,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰ مداخله در روان‌شناسی سلامت ۳۲۶ ساوالان ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱ گاج: دفتر عربی هفتم ۸۰ انتشارات بین‌المللی گاج ۱۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲ تست مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ۹۷۸۶۰۰۸۹۹۵۴۱۸ ۲۴۰ نقش آفرینان بابکان ۵۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳ 2000سوال 4 گزینه‌ای تئوری حسابداری ۳۸۴ نگاه دانش ۴۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴ اصول و مبانی مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری ۲۰۸ نوآور 71525400 ۲۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵ روش‌ها و شیوه‌های مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری ۲۳۲ نوآور 71525400 ۲۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶ زبان‌شناسی شناختی: یک مقدمه ۳۲۰ آگاه ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷ وضعیت اجتماعی کودکان در ایران (1395- 1385) ۳۸۷ آگاه ۴۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸ سنجش برتر 4 (اصول فقه) ۲۱۲ مشاهیر دادآفرین ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹ سنجش برتر 4 (آیین دادرسی کیفری) ۲۲۴ مشاهیر دادآفرین ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰ سنجش برتر 4 (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) ۲۰۸ مشاهیر دادآفرین ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱ حلوای عروسی: زندگی‌نامه داستانی شهید محمدرضا مرادی به روایت صغری ذوالفقاری مادر شهید ۲۰۰ روایت فتح ۱۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲ اتواطلس ایران (جیبی) ۶۴ موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گ ... ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳ خانواده‌های روان‌تنی ۳۲۴ کتاب ارجمند ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴ تماشا ۳۶۸ سخن ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵ نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران ۷۲۶ سخن ۸۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶ 750 نکته کلیدی متون فقه ۲۰۵ چتر دانش ۱۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷ روان‌شناسی شناختی زبان، تفکر، هیجان‌ها و هشیاری ۴۱۶ کتاب ارجمند ۶۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸ رهایی از پیمان‌شکنی زناشویی (راهنمای زوج‌ها) ۳۴۴ کتاب ارجمند ۴۱۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹ دولت پنهان ۴۰۰ کویر ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰ کتاب خم ۴۶۴ نیماژ ۵۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱ آزمون‌های کارشناسی ارشد معماری ج(2) ۱۰۸۷ کتابخانه فرهنگ ۹۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲ فرهنگ عمومی ۱۵۴ مرکز نشر دانشگاهی ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳ روش پژوهش در تاریخ‌شناسی ۲۹۰ لوگوس ۳۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴ تئوری موسیقی ۷۲ موسسه فرهنگی هنری ماهور ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵ The Haiku Handbook: How to Write, Share and Teach Haiku ۲۷۲ ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶ صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن: انسان‌شناسی توسعه‌نیافتگی و واگیره پیشرفت پایدار و همه سویه فرادادی و فتوتی در ایران ۶۳۲ دانشگاه علامه طباطبایی ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷ تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه ۲۳۴ دانشگاه گیلان ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید