تاریخ نگاری معاصر ایران با تاکید بر دو مقاله وبر بررسی می‌شود
21/11/1398

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کارگاه آموزشی «بررسی تاریخ نگاری معاصر ایران با تاکید بر دو مقاله از وبر: عینیت در علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی-امکان عینی و علیت کافی در تبیین تاریخی» توسط انجمن علمی مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.   این دوره با ارائه سیدمهدی یوسفی روزهای شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۷ از ۲۶ بهمن ماه برگزار خواهد شد.   برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی culturalstudiesusc مراجعه کنید.