روانشناسی قضایی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴۳۵۱۱۵۲۹

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات :۲۸۰

سال چاپ:۱۳۸۳

موجود نیست

كتاب حاضر ترجمه بخش هفتم از كتاب "Traite depsychologie appliquee" است كه اين مباحث را در زمينه روان شناسي شامل مي‌شود: "موارد استعمال و كاربرد روان شناسي در قضاوت"، "ويژگي‌ روان شناسي عملي در قضاوت"، "روش‌هاي مختلف بازجويي"، "كاربرد تست‌هاي مختلف روان شناسي در قضاوت"، "موضوع و هدف آزمايش‌هاي روان شناختي"، "كيفيت كاربرد و موارد استعمال"، "روان شناسي شهادت و شاهدان عيني"، "انواع اصلي شاهدان"، "روان‌شناسي متهمين و بازجويي"، "روان شناسي بزهكاران و تيپ‌هاي جنايي"، "شناخت شخصيت جنايي"، "تعيين و شناخت تيپ‌هاي جنايي".

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

برگزیده شعرهای نیمایوشیج
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
دیوان شهریار
ناشر:زرین
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
ناآرام در آرامش
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
قیمت:۵۵۰۰ ریال
مجموعه اشعار نادر نادرپور
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
قیمت:۹۵۰۰۰۰ ریال
پیام‌آور لال
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
قیمت:۱۲۰۰۰ ریال