مباحث اساسی اقتصاد توسعه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴۳۱۲۴۳۷۱

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات :۶۴۰

سال چاپ:۱۳۷۸

موجود نیست

پروفسور((جرالد م.مبر)) در اين اثر ضمن رهيافتي مبتني بر تفسير و تبيين توسعه، مقاله‌هايي چند از پيشگامان اقتصاد توسعه را با ترتيب موضوعات مورد بحث تنظيم و در اختيار خوانندگان قرار داده است .افزون بر آن، ((مير)) با توضيحات، يادداشت‌ها و اظهار نظرهاي خود و ديگر اقتصاددانان، نقاط ضعف بعضي از نظريه‌ها را آشكار مي‌كند و انديشه‌ها را در تقابل و تضارب يك ديگر مطرح مي‌سازد .اين كتاب در دو جلد به چاپ رسيده و جلد نخست آن، اين مباحث را در بر مي‌گيرد :((مبارزه براي توسعه))، ((تفكر درباره توسعه))، ((توسعه دوگانه))، ((تامين مالي داخلي توسعه))، ((تامين مالي خارجي توسعه)) و ((منابع انساني)) .در جلد دوم نيز اين مباحث به چشم مي‌خورد :((صنعتي شدن و كشاورزي))، ((تجارت و توسعه)) و ((بازارها، حكومت، سياست‌گذاري)) .

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

جنگ چشمه
ناشر:نشر نی
قیمت:۵۵۰۰ ریال
تراژدی دموکراسی در ایران: بازخوانی قتل‌های زنجیره‌ای: همه چیز برای قدرت
ناشر:نشر نی
قیمت:۱۲۰۰۰ ریال
تراژدی دموکراسی در ایران (بازخوانی قتل‌های زنجیره‌ای)
ناشر:نشر نی
قیمت:۱۶۰۰۰ ریال
غلاف تمام فلزی
ناشر:نشر نی
قیمت:۷۰۰۰ ریال
کاوش در جامعه‌شناسی روانی
ناشر:نشر نی
قیمت:۱۸۰۰۰ ریال