-


15%

ترجمه و متن كتاب الشفا: بخش رياضيات - فن دوم: حساب


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786003391475

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :190

سال انتشار: 1400

قيمت :4200000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :3570000 ريال
کد کتاب:162374    محل کتاب:F18/7
موجود نیست