-


20%

همپايي اقتصادي و جهش فناورانه: مسير توسعه و ثبات اقتصادي در كره جنوبي


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786229806470

نوبت چاپ 1 -

تعداد صفحات :378

سال انتشار: 1401

قيمت :2500000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :2000000 ريال
کد کتاب:160398    محل کتاب:F26/5
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید