-


مقدمه‌اي بر گرافيك ديزاين


پدیدآور (ها): ناشر : شابک : 9786005191813

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :84

سال انتشار: 1398

قيمت :435000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :435000 ريال
کد کتاب:153877    محل کتاب:F16/3
موجود نیست