توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
تعداد:

نظریه ادبی ادبیات و مساله شناخت

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۱۸۹۹۰۳

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات :۲۰۶

سال چاپ:۱۳۹۸

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۰۰۰۰ ریال
۰ درصد
۳۰۰۰۰۰ریال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

راه بردگی
ناشر:نگاه‌معاصر
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
مفهوم امر سیاسی
ناشر:نگاه‌معاصر
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال
دولت و نظام سیاسی در اندیشه متفکرین اسلامی معاصر
ناشر:نگاه‌معاصر
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال
رازوری زنانه
ناشر:نگاه‌معاصر
قیمت:۵۶۰۰۰۰ ریال
اقتصاد سیاسی نفرین منابع طبیعی در ایران و جهان
ناشر:نگاه‌معاصر
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال