توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
تعداد:

زبان شعر امروز 3 جلدی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۶۴۱۳۲

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات :۲۷۰۲

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰۰ریال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

برگزیده شعرهای نیمایوشیج
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
دیوان شهریار
ناشر:زرین
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
ناآرام در آرامش
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
قیمت:۵۵۰۰ ریال
مجموعه اشعار نادر نادرپور
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
قیمت:۹۵۰۰۰۰ ریال
روانشناسی قضایی
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
قیمت:۲۰۰۰۰ ریال