ریشه‌های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری: نقش ارباب و دهقان در روند نوین‌سازی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۲۱۳۶۲۶

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات :۵۶۰

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود نیست

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

شعر زندان: برگزیده و شرح اشعار مسعود سعد سلمان
ناشر:نشر و پژوهش فرزان روز
قیمت:۲۰۰۰۰ ریال
درس‌های زبان‌شناسی همگانی
ناشر:نشر و پژوهش فرزان روز
قیمت:۳۵۰۰۰ ریال
چهره‌هایی در آئینه (متن کامل خاطرات اشرف پهلوی)
ناشر:نشر و پژوهش فرزان روز
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
ناشر:نشر و پژوهش فرزان روز
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال
افسون‌زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار
ناشر:نشر و پژوهش فرزان روز
قیمت:۵۵۰۰۰۰ ریال