دانش و مردم :شماره (18) بهار 1398

پدیدآوران:
ناشر: دسته بندی:

شابک:

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات :۱۸۶

سال چاپ:۱۳۹۸

موجود نیست

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دانش و مردم
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
ماهنامه دانش و مردم، شماره چهارم، دی و بهمن 1392
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
دانش و مردم شماره 5 مرداد و شهریور 1393
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
دانش و مردم سال سوم شماره ششم بهمن و اسفند 93
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
دانش و مردم: مرداد و شهریور 1394
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال