توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
تعداد:

قوانین صدور چک در نظم حقوقی کنونی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک:

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات :۵۳۲

سال چاپ:۱۳۹۸

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۷۵۰۰۰۰ ریال
۰ درصد
۷۵۰۰۰۰ریال

موضوعات