درآمدی فلسفه هنر

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۸۰۲۹۷۹

نوبت چاپ: ۴

تعداد صفحات :۴۴۴

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود نیست

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

تاریخ تاریخ هنر (سیری در تاریخ تکوین نظریه هنر)
ناشر:فرهنگستان هنر
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال
مروری بر نگارگری ایرانی
ناشر:فرهنگستان هنر
قیمت:۱۹۰۰۰۰ ریال
خانه مرادی
ناشر:فرهنگستان هنر
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
پژوهشنامه فرهنگستان هنر: ویژه نقد جامعه‌شناسی و هنر
ناشر:فرهنگستان هنر
قیمت:۲۵۰۰۰ ریال
پدیدارشناسی مکان
ناشر:فرهنگستان هنر
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال