توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

آثار معاملات معارض بر اسناد رهنی بانکی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۱۴۶

تعداد صفحات :۲۲۴

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۳۰۰۰۰ تومان
۰ درصد
۲۳۰۰۰۰تومان

موضوعات