توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

دانش و مردم :شماره (17)زمستان 1397

پدیدآوران:
ناشر: دسته بندی:

شابک:

تعداد صفحات :۲۱۱

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ تومان
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰تومان

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دانش و مردم
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
ماهنامه دانش و مردم، شماره چهارم، دی و بهمن 1392
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
دانش و مردم شماره 5 مرداد و شهریور 1393
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
دانش و مردم سال سوم شماره ششم بهمن و اسفند 93
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
دانش و مردم: مرداد و شهریور 1394
ناشر:دانش مردم (دوره جدید)
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال