توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
تعداد:

‌زبان صورت با نگرش کاربردی ج1

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۶۸۴۷۲۲

نوبت چاپ: ۷

تعداد صفحات :۲۱۰

سال چاپ:۱۳۹۸

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۷۰۰۰۰ ریال
۰ درصد
۴۷۰۰۰۰ریال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

شاخص‌شناسی در توسعه پایدار: توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز
ناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی
قیمت:۷۹۰۰ ریال
پژوهش عملیاتی
ناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی
قیمت:۱۸۰۰۰ ریال
اقتصاد کشاورزی و فرآیند توسعه اقتصادی
ناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی
قیمت:۱۴۰۰۰ ریال
گردشگری و توسعه در جهان سوم
ناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی
قیمت:۱۰۰۰۰ ریال
علوم رفتاری و کاربرد آن در سازمانها
ناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی
قیمت:۷۵۰۰ ریال