-


فنون روان‌شناسي مثبت گرا : راهنماي درمانگران

Therapis's guide to positive psycholtogical interventions


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789642802838

نوبت چاپ 4 -

تعداد صفحات :256

سال انتشار: 1401

قيمت :1700000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :1700000 ريال
کد کتاب:143621    محل کتاب:F19/4---------B21/6
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید