توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

سیری در اندیشه سیاسی عرب: از حمله ناپلئون به مصر تا جنگ جهانی دوم

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۰۰۲۸۰۳

تعداد صفحات :۳۱۲

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۲۵۰۰۰ ریال
۲۵ درصد
۳۰۰۰۰۰ریال

موضوعات