توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

حقوق ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۱۲۰۰۷۸

تعداد صفحات :۲۶۹

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ریال
۲۵ درصد
۲۰۰۰۰۰ریال

موضوعات