توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

نقل و انتقال بین‌المللی محکومان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۱۴۳۲۷۴

تعداد صفحات :۱۱۲

سال چاپ:۱۳۹۴

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۰۰۰۰ ریال
۲۵ درصد
۸۰۰۰۰ریال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

حقوق مدنی: اخذ به شفعه
ناشر:خرسندی
قیمت:۱۸۰۰۰ ریال
اصول قراردادها در حقوق فرانسه
ناشر:خرسندی
قیمت:۱۷۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری
ناشر:خرسندی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ ریال
دلالی در حقوق ایران (تحلیل مسئولیت مدنی دلال)
ناشر:خرسندی
قیمت:۲۰۰۰۰ ریال
جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران
ناشر:خرسندی
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال