توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

2094- بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۲۰۴۶۸۶

تعداد صفحات :۲۲۸

سال چاپ:۱۳۹۶

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۲۵۰۰ ریال
۲۵ درصد
۱۱۰۰۰۰ریال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

855- حقوق بین‌الملل کیفری
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ (سمت)
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
1671- بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ (سمت)
قیمت:۶۵۰۰۰ ریال
1249- نقاشی دیواری ازطرح تا مرمت
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ (سمت)
قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال
901 - روش فهم حدیث
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ (سمت)
قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال
1750- حسابداری مدیریت استراتژیک :از تئوری العمل (2)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ (سمت)
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال