توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

هنر نواندیشیدن: فرآیند پرورش یک رهبر نواندیش

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۰۹۲۴۷۸

تعداد صفحات :۲۶۶

سال چاپ:۱۳۹۶

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۷۵۰۰ ریال
۲۵ درصد
۲۱۰۰۰۰ریال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات