توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

افزایش هوش مالی: شاهراه ثروت

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک:

تعداد صفحات :۲۷۴

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۴۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

از خوب به عالی: چرا برخی از شرکت‌ها جهش می‌کنند ... و سایرین نمی‌کنند
ناشر:آوین
قیمت:۳۸۰۰۰۰ ریال
کسب ثروت به روش پدر پولدار
ناشر:آوین
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
پدر پولدار، پدر بی‌پول
ناشر:آوین
قیمت:۳۳۰۰۰۰ ریال
ثروتمندان به چه می‌اندیشند؟
ناشر:آوین
قیمت:۱۳۰۰۰۰ ریال
جوان و ثروتمند بازنشسته شوید
ناشر:آوین
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال