توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

رویکرد آیین دادرسی کیفری به جنون

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۱۱۸۱۲۷

تعداد صفحات :۲۷۲

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۱۰۰۰۰ ریال
۰ درصد
۲۱۰۰۰۰ریال

موضوعات