-

آدم محتاط


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9789641914518

نوبت چاپ 1 - رقعي (شوميز) -

تعداد صفحات :180

سال انتشار: 1395

قيمت :120000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :120000 ريال
کد کتاب:135475    محل کتاب:-F35/3
موجود نیست

توضیحات درباره کتاب


كتاب حاضر، مجموعه‌اي از داستان‌هاي كوتاه فكاهي و طنزآميز است كه با زباني ساده و روان نگاشته شده‌اند. آنچه در اين كتاب آمده گزينه‌اي از داستان‌هاي كوتاه متنوع فكاهي و طنزآميز نگارنده است كه تعدادي از آن‌ها طي ساليان دراز در روزنامه معروف توفيق به چاپ رسيده است. «دمب گربه»، «پيشين قويروغو»، «آدم‌هاي كره خاك»، «پرتقال كجاست؟»، «بهشت گناهكاران»، «نامه‌اي به خدا»، «سفينه فضايي مه جبين» عنوان‌هاي برخي از داستان‌هاي اين كتاب هستند.