توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مهر و ماه: لقمه تکنیک‌های محاسبات سریع ریاضی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۱۷۰۶۹۸

تعداد صفحات :۳۰۰

سال چاپ:۱۳۹۳

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۰۰۰۰ ریال
۲۵ درصد
۱۲۰۰۰۰ریال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مهر و ماه: (لقمه) واژگان ربان انگلیسی سطربه سطر
ناشر:مهروماه
قیمت:۸۵۰۰۰ ریال
مهر و ماه: لقمه - تصاویر و مفاهیم شیمی
ناشر:مهروماه
قیمت:۸۵۰۰۰ ریال
مهر و ماه: لقمه تکنیک‌های جمع وتفریق سریع
ناشر:مهروماه
قیمت:۷۰۰۰۰ ریال
مهر و ماه: لقمه تکنیک‌های ضرب سریع
ناشر:مهروماه
قیمت:۷۰۰۰۰ ریال
مهر و ماه: لقمه تکنیک‌های سریع تقسیم سریع
ناشر:مهروماه
قیمت:۵۵۰۰۰ ریال