-

روانشناسي پرورشي نوين: روانشناسي يادگيري و آموزش

Modern educational psychology: psychology of learning and instruction


پدیدآور (ها) : ناشر : شابک : 9786006208213

نوبت چاپ 32 - وزيري (گالينگور) -

تعداد صفحات :725

سال انتشار: 1402

قيمت :4600000 ريال

قيمت انتشارات طاعتی :4600000 ريال
کد کتاب:100083    محل کتاب:B24/6---------F19/1
موجود است

فرم درخواست کتاب : جهت خرید کتاب ابتدا بایستی فرم زیر را تکمیل نموده تا سبد خرید شما فعال شود


توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید