زرتشت نیچه کیست؟ و مقالات دیگر: هایدگر، گادامر، فوکو، دیلتای و ...

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴۶۶۴۱۶۶۰

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات :۲۸۸

سال چاپ:۱۳۸۹

موجود نیست

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کنت مونت کریستو
ناشر:هرمس
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ ریال
سیر حکمت در اروپا
ناشر:هرمس
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال
نیچه، فروید، مارکس
ناشر:هرمس
قیمت:۴۰۰۰۰ ریال
کلیات سعدی
ناشر:هرمس
قیمت:۴۸۰۰۰۰ ریال
درباره غرب
ناشر:هرمس
قیمت:۴۰۰۰۰ ریال