در گذر از بحران: راهنمای والدین و نوجوانان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴۴۱۸۱۵۱۴

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات :۲۷۸

سال چاپ:۱۳۸۵

موجود نیست

كتاب حاضر كه براي نوجوانان، والدين و مسئولان و مربيان آموزشي نگاشته شده، با زباني ساده و علمي، دربرگيرنده‌ي راه‌كارهاي برخورد با بحران‌هاي دوره‌ي بلوغ است. بر اين اساس ابتدا تغييرات جسمي اين دوره تشريح مي‌گردد. نيز خصوصياتي نظير رشد زودهنگام يا ديرهنگام، بچه‌هاي زودبلوغ و ديربلوغ و نشانه‌هاي اوايل و اواسط نوجواني طي جدولي معرفي مي‌شود. مباحث بخش دوم با سئوالاتي درباره‌ي مديريت والدين، آغاز مي‌گردد. در ادامه، رقابت خواهران و برادران در سن نوجواني طي يك نظرسنجي بررسي مي‌شود. هم‌چنين به اين سئوال كه نوجوانان به چه نوع والدين نياز دارند؟ پاسخ داده مي‌شود و راه‌كارهايي به والدين در اين خصوص، پيشنهاد مي‌گردد. مذاكره، پاداش خوب به رفتار نوجوان، عدم استبداد، ايجاد قوانين كم‌ ولي واضح، تنبيه به موقع، صحت با نوجوانان، چگونگي رفتار با پرخاش‌گري نوجوان، احترام به آزادي نوجوان، دادن روحيه، خجالت و اجتماعي‌گريزي، از ديگر مباحث اين بخش است. "نوجوان و دنياي بيرون" و "نوجوان در بحران" از عناوين بعدي كتاب به شمار مي‌رود.