توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
تعداد:

تاریخ اجتماعی ایران: حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴۵۵۲۹۴۵X

تعداد صفحات :۸۸۸

سال چاپ:۱۳۸۴

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۷۹۰۰۰ ریال
۰ درصد
۷۹۰۰۰ریال