گلها و گیاهان زینتی: شناخت و نگهداری

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴۸۱۷۵۰۶۳

تعداد صفحات :۱۲۰

سال چاپ:۱۳۸۹

موجود نیست

ترجمه حاضر كه راهنماي پرورش و نگهداري بيش از 85 درختچه و درخت زينتي گل دهنده است از دو بخش تشكيل شده است: در بخش نخست گل‌كاري عمومي، شامل نكات و دستورهاي كلي و عمومي درباره‌ي كاشت و چگونگي پرورش و نگهداري درختچه‌هاي گل دهنده و برداشت گل‌ها و نحوه‌ي تهيه‌ي خاك و آبياري و كوددهي و هرس و مبارزه با آفات و بيماري‌ها و نحوه‌ي تكثير و نكات عمومي درباره‌ي عموم گل‌ها شرح داده مي‌شود. بخش گلكاري خصوصي، مشتمل بر اين اطلاعات است: معرفي سيما و اختصاصات هر گياه، اقليم يا آب و هواي مناسب آن، نور و دماي لازم و خاك مناسب، طريقه‌ي رويش و پرورش يا طرز كثير، مواقع و فواصل آبياري و چگونگي آن، ميزان و نوع كود و موقع مناسب كوددهي، مسائل و مشكلات مربوط به آفات و امراض و سوانح طبيعي، دوران گل‌دهي، چگونگي هرس و پيرايش شاخه‌ها و موقع مناسب آن، و موارد مصرف و چگونگي كاشت هر يك از گل‌هاي بوته‌اي يا درختچه‌اي. در كتاب عكس‌هايي رنگي در اين زمينه به چاپ رسيده است.