اولین زنان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴۴۰۵۴۶۶۰

تعداد صفحات :۳۴۴

سال چاپ:۱۳۸۴

موجود نیست

اين مجموعه شامل معرفي برخي از زنان برجسته‌ي ايراني است كه به زعم نگارنده: "كتاب حاضر حركتي است كه تنها براي ثبت در تاريخ و به عنوان كتابي مرجع، به معرفي زنان پرداخته كه خود آغازگر كاري بوده‌اند و يا براي نخستين بار به كاري دست زده‌اند كه پيش از آن حداقل در يكصد سال اخير در اختيار مردان بوده است. بر همين اساس نام آنان به عنوان پيشگام در تاريخ ثبت شده و در اين كتاب نيز آمده است". در پايان كتاب تصاوير برخي از اين زنان آورده شده است.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

راز توانگری بی‌کران
ناشر:نشر علم
قیمت:۹۵۰۰ ریال
شهامت موفق شدن!
ناشر:نشر علم
قیمت:۹۵۰۰ ریال
آئینه تاریخ
ناشر:نشر علم
قیمت:۳۲۵۰۰۰ ریال
پنجاه سال نفت ایران
ناشر:نشر علم
قیمت:۹۵۰۰۰ ریال
یگانه
ناشر:نشر علم
قیمت:۲۷۵۰۰ ریال