شهامت موفق شدن!

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴۴۰۵۴۶۴۴

تعداد صفحات :۱۰۸

سال چاپ:۱۳۸۴

موجود نیست

نويسنده در اين كتاب اصول و راه‌كارهايي براي موفقيت مطرح نموده است. "شهامت موفق شدن"، "ذات راز توانگري"، "برنامه‌اي اصولي براي كسب موفقيت" و "عشريه‌ي موفقيت خود را بپردازيد" از مباحث اصلي كتاب هستند.

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

راز توانگری بی‌کران
ناشر:نشر علم
قیمت:۹۵۰۰ ریال
اولین زنان
ناشر:نشر علم
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال
آئینه تاریخ
ناشر:نشر علم
قیمت:۳۲۵۰۰۰ ریال
پنجاه سال نفت ایران
ناشر:نشر علم
قیمت:۹۵۰۰۰ ریال
یگانه
ناشر:نشر علم
قیمت:۲۷۵۰۰ ریال