تعداد يافت شده (۱۳) صفحه ۱ از ۱
اصول مهندسی زلزله
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: خسرو برگی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ ریال
بارگذاری
ناشر:دانشگاه یزد
پدیدآور: - نویسنده: آزیتا اسعدی
قیمت:۵۶۰۰۰ ریال قیمت سایت:۵۶۰۰۰ ریال
بارگذاری سازه‌ها
ناشر:ارکان دانش
پدیدآور: - نویسنده: داود مستوفی‌نژاد
قیمت:۳۲۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰ ریال
بارگذاری سازه‌ها (ویژه آزمون نظام مهندسی)
ناشر:موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
پدیدآور: - نویسنده: نادر فنائی - نویسنده: ندا بزرگی
قیمت:۱۲۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۲۸۰۰۰۰ ریال
بارگذاری: کاربردی سازه‌ها (بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)
ناشر:علمیران
پدیدآور: - نویسنده: مسعود پوربابا - نویسنده: بهروز دادمند
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰ ریال
تشریح مسائل دینامیک سازه‌ها
ناشر:آذر
پدیدآور: - نویسنده: فرید حسین‌پور
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰ ریال
دینامیک سازه‌ها
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: ری کلاف - مترجم: علی‌اکبر گل‏افشانی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰ ریال
دینامیک سازه‌ها (مبانی و کاربرد آن در مهندسی زلزله)
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پدیدآور: - نویسنده: اباذر اصغری
قیمت:۴۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰ ریال
دینامیک سازه‌ها (مبانی و کاربرد آن در مهندسی زلزله)
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
پدیدآور: - نویسنده: اباذر اصغری
قیمت:۵۲۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰ ریال
دینامیک سازه‌ها 2003
ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: جوزف پنزین - نویسنده: ری کلاف
قیمت:۲۶۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰ ریال
دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله (تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله) جلد اول
ناشر:علم و ادب
پدیدآور: - مترجم: شاپور طاحونی - نویسنده: آنیل چوپرا
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰ ریال
دینامیک سازه‌ها: نظریه و کاربرد آن در مهندسی زلزله
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: انیل چوپرا - مترجم: فیاض رحیم‌زاده‌روفوئی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰ ریال