تعداد يافت شده (۸۵) صفحه ۱ از ۷
%ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ دک‍ت‍ر ق‍اس‍م‌ غ‍ن‍ی‌ در ح‍واش‍ی‌ دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ارم‍ی‌
قیمت کتاب: ۳۰۰۰۰ ریال
آسیایی‌های خرپول
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: کوین کوان - مترجم: ستاره جهاندیده
قیمت کتاب: ۸۵۰۰۰۰ ریال
آشنایی با زبان‌شناسی در مطالعات ادب فارسی
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: کورش صفوی
قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰۰ ریال
آشنایی با نظریه‌های نقد ادبی
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: کورش صفوی
قیمت کتاب: ۵۵۰۰۰۰ ریال
آماندا
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: نسرین ثامنی
قیمت کتاب: ۱۱۰۰۰۰ ریال
احوال وآثار خوشنویسان (1-2-3-4 )انتشارات علمی
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: مهدی بیانی
قیمت کتاب: ۱۶۰۰۰۰ ریال
استدلال‌هایی در دفاع از رفاه
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: پل اسپیکر - مترجم: رضا صفری‌شالی
قیمت کتاب: ۴۵۰۰۰۰ ریال
استراتژی محصول با رویکرد مدیریت محصول جدید در بازار
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: امیر اخلاصی
قیمت کتاب: ۳۳۰۰۰۰ ریال
اصول بازاریابی برای مدیران اجرایی
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: امیر اخلاصی - نویسنده: آزاده خیرآبادی
قیمت کتاب: ۱۲۵۰۰۰۰ ریال
اصول برندسازی با رویکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: امیر اخلاصی
قیمت کتاب: ۷۷۰۰۰۰ ریال
اطلاعات عمومی علمی
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی علمی
قیمت کتاب: ۲۸۰۰۰۰ ریال
انسان‌شناسی: کشف تفاوت‌های انسانی
ناشر: علمی
پدیدآور: - نویسنده: کنرادفیلیپ کتاک - مترجم: محسن ثلاثی
قیمت کتاب: ۱۲۵۰۰۰ ریال