تعداد يافت شده (۵۶) صفحه ۱ از ۵
آتش، بدون دود
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: نادر ابراهیمی
قیمت:۲۲۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۶۵۰۰۰۰ ریال
آرش در قلمرو تردید
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: نادر ابراهیمی
قیمت:۴۹۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۶۷۵۰ ریال
ابن مشغله
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: نادر ابراهیمی
قیمت:۱۳۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۰۱۲۵۰ ریال
بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: نادر ابراهیمی
قیمت:۱۳۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۰۱۲۵۰ ریال
برآورد قیمت دستگاه‌ها و تجهیزات صنایع پالایش، گاز و پتروشیمی
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: آلن چاول - نویسنده: جی. فورنیر
قیمت:۵۳۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۹۷۵۰ ریال
پرسپکتیو: راهنمایی برای نقاشان، آرشیتکت‌ها و طراحان
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - مترجم: هرمز معزز - نویسنده: گوئن وایت
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۸۲۵۰۰ ریال
پرواز خیال
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - شاعر: فرخنده بازغی‌کیسمی
قیمت:۱۲۰۰۰ ریال قیمت سایت:۹۰۰۰ ریال
پرورش صدا و بیان هنرپیشه
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: سیسلی بری - مترجم: محسن یلفانی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰ ریال
پک عاشقانه‌ها
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: نادر ابراهیمی
قیمت:۸۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ اجتماعی ایران: حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی راوندی
قیمت:۷۹۰۰۰ ریال قیمت سایت:۷۹۰۰۰ ریال
تاریخ‏اجتماعی‏ایران‏(جلد9)راوندی‏
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی‏راوندی‏
قیمت:۵۸۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۳۵۰۰ ریال
تحلیل و تشریح مسائل طراحی سازه‌های بتن‌آرمه: بر مبنای آئین‌نامه بتن ایران (مبحث 9 از مجموعه مقررات ملی ایران) شامل حل مسائل کتاب مهندس شاپور طاحونی ..
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: آرمان ربیعی‌گهر - نویسنده: آراز خدیوپور
قیمت:۱۶۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰ ریال