تعداد يافت شده (۶۶) صفحه ۱ از ۶
% راهنمای کار آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: امیرحسین جهانگیر - نویسنده: آرش آذرفر
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۸۰۰۰۰ ریال
آنالیز حقیقی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: محمود حصارکی - نویسنده: وحید رومی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰ ریال
آنالیز ریاضی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: تام اپوستل - مترجم: علی‌اکبر عالم‌زاده
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰ ریال
اصول امنیت سیستمها و شبکه‌های رایانه‌ای
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - گردآورنده: سعید قاضی‌مغربی - گردآورنده: شهرام بختیاری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰ ریال
اصول مدیریت
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: محمدهادی چمران
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۸۰۰۰۰ ریال
الکترونیک قدرت
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: آندره ترژینادلوفسکی - مترجم: محمدرضا ذوالقدری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ ریال
المپیاد ریاضی در ایران
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: عبادالله محمودیان - نویسنده: کیوان ملاحی‌کارای
قیمت:۲۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۵۰۰۰ ریال
برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: دیوید لوئنبرگر - مترجم: نظام‌الدین مهدوی‌امیری
قیمت:۹۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰ ریال
بیوشیمی غذایی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: ایران عالم‌زاده
قیمت:۴۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۵۰۰۰ ریال
پوشش‌دادن فلزات
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: محمد قربانی - ویراستار: زهرا سلطانپوردهکردی
قیمت:۲۸۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۸۰۰۰ ریال
ترمودینامیک مهندسی ویراست7
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: یونس‌ای.سنجل - نویسنده: مایکل‌ای .بولز
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰ ریال
تشریح مسائل ساختمانهای گسسته
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: بهروز قلی‌زاده
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۸۰۰۰۰ ریال