تعداد يافت شده (۹۷۱) صفحه ۱ از ۸۱
1000- گزیده مخزن الاسرار
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: رضا انزابی
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۷۵۰۰ ریال
1013- تاریخ تربیت بدنی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: میرمحمد کاشف
قیمت:۳۸۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۸۵۰۰ ریال
1029-آمار احتمالات
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا طالعی
قیمت:۵۶۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۲۰۰۰ ریال
103-معانی و بیان 2
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیروس شمیسا
قیمت:۴۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۰۰۰۰ ریال
1041- بررسی منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدباقر وثوقی
قیمت:۲۳۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۷۲۵۰ ریال
1044- اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمد چالکش‌امیری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰ ریال
1059-زبان تخصصی تاریخ 1
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: منوچهر جعفری‌گهر
قیمت:۲۷۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۰۲۵۰ ریال
1065-گاهشماری
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: رحیم ملک‌رضازاده
قیمت:۲۹۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۱۷۵۰ ریال
1069- اصول و مبانی برنامه ریزی درسی آموزش زبان فارسی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: بهمن زندی
قیمت:۵۶۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۲۰۰۰ ریال
1070-جامعه‌شناسی روستایی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: خلیل کلانتری
قیمت:۶۲۰۰۰ ریال قیمت سایت:۴۶۵۰۰ ریال
1072- سیستماتیک گیاهی(1)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا بخشی
قیمت:۳۷۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۷۷۵۰ ریال
1076- اصول ترویج و آموزش کشاورزی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسین شعبانعلی‌فمی
قیمت:۹۸۰۰۰ ریال قیمت سایت:۷۳۵۰۰ ریال