تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
ادبیات مدرن ایران: در فاصله دو انقلاب
ناشر: انتشارات مولی
پدیدآور: - نویسنده: یعقوب آژند
قیمت کتاب: ۱۱۰۰۰۰۰ ریال
درباره دولت
ناشر: انتشارات مولی
پدیدآور: - نویسنده: پیر بوردیو - مترجم: عباس منوچهری
قیمت کتاب: ۹۰۰۰۰۰ ریال
روزی با جماعت صوفیان
ناشر: انتشارات مولی
پدیدآور: - نویسنده: حسین مفید
قیمت کتاب: ۵۰۰۰۰ ریال
شرح قیصری برفصوص‌الحکم ابن‌عربی(1-2)
ناشر: انتشارات مولی
پدیدآور: - نویسنده: داوود قیصری - مترجم: محمد خواجوی
قیمت کتاب: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
فرهنگهای هنری ایران: ماقبل تاریخ، هنر مادی، هنر هخامنشی، هنر پارتی
ناشر: انتشارات مولی
پدیدآور: - نویسنده: رومن گیرشمن - مترجم: یعقوب آژند
قیمت کتاب: ۲۰۰۰۰۰ ریال
گاه ناچیز مرگ: رمان درباره زندگانی محیی‌الدین ابن‌عربی
ناشر: انتشارات مولی
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسن علوان - مترجم: امیرحسین الهیاری
قیمت کتاب: ۹۸۰۰۰۰ ریال
لذت و معنای زندگی: بررسی تطبیقی دیدگاه ارسطو، ابن‌سینا، بنتام
ناشر: انتشارات مولی
پدیدآور: - نویسنده: نرجس عمرانیان
قیمت کتاب: ۵۰۰۰۰۰ ریال