تعداد يافت شده (۳۵) صفحه ۱ از ۳
ادیان، ارزش‌ها و تجربه‌های اوج
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: ابراهام مزلو - مترجم: زهرا اکبری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ ریال
انقلاب ایران: ریشه‌های ناآرامی و شورش
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: مهران کامروا - مترجم: مصطفی مهرآیین
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰ ریال
ایدئالیسم هگل: خشنودی‌های خودآگاهی
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: رابرت.بی پیپین - مترجم: مسعود حسینی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰ ریال
برش: نمایشنامه
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: مارک ریون‌هیل - مترجم: حمید دشتی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰ ریال
پوپولیسم ایرانی
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: علی سرزعیم
قیمت:۳۳۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰ ریال
تا تکینه‌گاه روایت: هفت جستار فلسفی درباره فیلم جاده مالهالند ساخته دیوید لینچ
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - مترجم: احسان سنایی‌اردکانی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ اجتماعی معرفت: از گوتنبرگ تا دیدرو
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: پیتر برک - مترجم: یاسر خوشنویس
قیمت:۷۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰ ریال
جامعه‌شناسی فرهنگ: نظریه‌ای درباره رابطه اندیشه و ساختار اجتماعی
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: روبرت وسنو - مترجم: مصطفی مهرآیین
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰ ریال
جعبه ابزار فیلسوف: برگزیده‌ای از مفاهیم و روش‌های فلسفی
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: جولیان باگینی - نویسنده: پیتر فوسل
قیمت:۷۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰ ریال
چپ داروینی: سیاست؛ تکامل ؛ همکاری
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: پیتر سینگر - مترجم: محمدمهدی هاتف
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰ ریال
حق حیوان, خطای انسان درآمدی به فلسفه اخلاق
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: تام ریگان - مترجم: بهنام خداپناه
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ ریال
خودشیفته‌ای که می‌شناسی: دفاع از خود در برابر خودشیفته‌های حاد
ناشر:کرگدن
پدیدآور: - نویسنده: جوزف بارگو - مترجم: کورش کامیاب
قیمت:۵۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰ ریال