تعداد يافت شده (۶۲) صفحه ۱ از ۵
% فهرست واژگان دانشگاهی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: مهدی خداپرست‌تهامی - نویسنده: ندا مهتری
قیمت:۲۲۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۶۸۷۵۰ ریال
%نگاهی به سازگاری‌های سلولی و مولکولی به تمرینات ورزشی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: رضا قراخانلو - نویسنده: مهدیه ملانوری‌شمسی
قیمت:۲۲۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۶۸۷۵۰ ریال
677 واژه پرکاربرد در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید طهماسبی - نویسنده: امیر وزینی‌طاهر
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۱۲۵۰۰ ریال
Applied technical contexts in PE & Sport scienced :متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا اسد - نویسنده: فرزاد سارابیگی
قیمت:۱۷۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۳۱۲۵۰ ریال
SPSS در تربیت بدنی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: عبدالحمید دانشجو - نویسنده: رضا نوبخت
قیمت:۱۷۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۳۱۲۵۰ ریال
آمادگی جسمانی و بدنسازی برای دختران
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: نعیما خواجوی - نویسنده: شهناز ایزدمهر
قیمت:۱۰۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۷۸۷۵۰ ریال
آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی در آب
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: تامن‌هیرو شیمیزو، - مترجم: عفت لطفی‌پور
قیمت:۲۹۲۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۱۹۰۰۰ ریال
آموزش تکواندو
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: لقمان کشاورز
قیمت:۱۷۵۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۳۱۲۵۰ ریال
آناتومی انسان ویژه دانشجویان تربیت‌بدنی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: صدیقه اسلامی - نویسنده: جمشید همتی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال قیمت سایت:۱۱۲۵۰۰ ریال
آناتومی تمرینات قدرتی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: فردریک دلاویر - مترجم: احمد نیک‌روان
قیمت:۴۹۸۰۰۰ ریال قیمت سایت:۳۷۳۵۰۰ ریال
آناتومی شنا
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: ایان مک‌لود - مترجم: حیدر صادقی
قیمت:۲۹۱۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۱۸۲۵۰ ریال
آناتومی و فیزیولوژی انسان (هولز)
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: د شی‌یر؛ - مترجم: خسرو ابراهیم؛
قیمت:۳۹۸۰۰۰ ریال قیمت سایت:۲۹۸۵۰۰ ریال