تعداد يافت شده (۸۰) صفحه ۱ از ۷
% فهرست واژگان دانشگاهی
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: مهدی خداپرست‌تهامی - نویسنده: ندا مهتری
قیمت کتاب: ۲۲۵۰۰۰ ریال
%نگاهی به سازگاری‌های سلولی و مولکولی به تمرینات ورزشی
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: رضا قراخانلو - نویسنده: مهدیه ملانوری‌شمسی
قیمت کتاب: ۲۲۵۰۰۰ ریال
677 واژه پرکاربرد در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: فرشید طهماسبی - نویسنده: امیر وزینی‌طاهر
قیمت کتاب: ۱۵۰۰۰۰ ریال
Applied technical contexts in PE & Sport scienced :متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا اسد - نویسنده: فرزاد سارابیگی
قیمت کتاب: ۱۷۵۰۰۰ ریال
SPSS در تربیت بدنی
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: عبدالحمید دانشجو - نویسنده: رضا نوبخت
قیمت کتاب: ۳۹۲۰۰۰ ریال
آمادگی جسمانی و بدنسازی برای دختران
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: نعیما خواجوی - نویسنده: شهناز ایزدمهر
قیمت کتاب: ۱۰۵۰۰۰ ریال
آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی در آب
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: تامن‌هیرو شیمیزو، - مترجم: عفت لطفی‌پور
قیمت کتاب: ۲۹۲۰۰۰ ریال
آموزش تکواندو
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: لقمان کشاورز
قیمت کتاب: ۱۷۵۰۰۰ ریال
آناتومی انسان ویژه دانشجویان تربیت‌بدنی
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: صدیقه اسلامی - نویسنده: جمشید همتی
قیمت کتاب: ۳۹۹۰۰۰ ریال
آناتومی تمرینات قدرتی
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: فردریک دلاویر - مترجم: احمد نیک‌روان
قیمت کتاب: ۸۹۹۰۰۰ ریال
آناتومی شنا
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: ایان مک‌لود - مترجم: حیدر صادقی
قیمت کتاب: ۲۹۱۰۰۰ ریال
آناتومی و فیزیولوژی انسان (هولز)
ناشر: حتمی
پدیدآور: - نویسنده: د شی‌یر؛ - مترجم: خسرو ابراهیم؛
قیمت کتاب: ۷۹۹۰۰۰ ریال