تعداد يافت شده (۹۳) صفحه ۱ از ۸
2000 سوال بهینه‌سازی خطی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: مازیار زاهدی‌سرشت
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
2000 سوال چهار گزینه‌ای حسابداری مدیریت
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: سلمان بیک‌بشرویه
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
2000 سوال چهار گزینه‌ای مدیریت مالی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: رضا مناجاتی،
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
2000 سوال چهارگزینه ای استعداد تحصیلی GMAT
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: امیر عرفانیان - نویسنده: ایمان جمشیدی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
2000 سوال چهارگزینه‌ای حسابداری مالی و صنعتی ویژه دانشجویان رشته مالی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: جلال وافی‌ثانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
2000 سوال چهارگزینه‌ای حسابرسی و استانداردهای حسابرسی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: مجید شهبازی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
2000 سوال زبان تخصصی مدیریت اجرایی MBA
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: یاشار دهدشتی - نویسنده: محمدرضا ناصرزاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
2000سوال 4گزینه‌ای تئوری‌های مدیریت
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: رضا سیدجوادین - نویسنده: محمدرضا ناصرزاده
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
2000سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات عمومی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: امید محمودیان - نویسنده: امیر عرفانیان
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
8 مرحله آزمون MBA
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: مسعود آقاسی - نویسنده: امیر عرفانیان
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
آگاتا کریستی:رازحبابها -افراسیابی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: آگاتاکریستی - مترجم: افراسیابی
قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
آمارواحتمال . خشنود.مرات - نگاه دانش
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: خشنود-مرات
قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰