تعداد يافت شده (۱۸۱) صفحه ۱ از ۱۵
% مراقبت و توانمندسازی کودکان دور از خانه
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: رضا رزاقی
قیمت کتاب: ۱۲۰۰۰۰ ریال
%اکت در عمل: مفهوم‌پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: پاتریشیا باخ - نویسنده: دنیل‌ج موران
قیمت کتاب: ۳۹۰۰۰۰ ریال
101 مکانیسم دفاع روانی
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جروم‌اس. بلکمن - مترجم: غلامرضا جوادزاده
قیمت کتاب: ۳۹۰۰۰۰ ریال
ACT به زبان ساده: الفبای درمانی بر پذیرش و تعهد
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: راس هریس - مترجم: انوشه امین‌زاده
قیمت کتاب: ۵۰۰۰۰۰ ریال
DSM-5 به زبان ساده: راهنمای تشخیصی ویژه درمانگران
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جیمز موریسن - مترجم: فرهاد شاملو
قیمت کتاب: ۶۵۰۰۰۰ ریال
Sobotta: atlas of human anatomy
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: Sabine Hombach-Klonisch
قیمت کتاب: ۳۹۹۰۰۰۰ ریال
آزمون‌های روانشناسی اجتماعی و شخصیت
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جید صفاری‌نیا
قیمت کتاب: ۷۰۰۰۰ ریال
آسیب شناسی روانی (1)
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دیوید روزنهان - نویسنده: مارتین سلیگمن
قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰۰ ریال
آسیب‌شناسی روانی (1)
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کرینگ - نویسنده: دیوسیون
قیمت کتاب: ۳۰۰۰۰۰ ریال
آسیب‌شناسی روانی (1) ویراست 13
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: شری جانسون - نویسنده: آن
قیمت کتاب: ۶۹۰۰۰۰ ریال
آسیب‌شناسی روانی (2)
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کرینگ - نویسنده: دیوسیون
قیمت کتاب: ۳۵۰۰۰۰ ریال
آسیب‌شناسی روانی (2)
ناشر: کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دیوید روزنهان - نویسنده: مارتین سلیگمن
قیمت کتاب: ۲۸۰۰۰۰ ریال