تعداد يافت شده (۳۷) صفحه ۱ از ۳
‌‌تست آرایشگر موی زنانه
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه مصیبی - نویسنده: سوسن شیرخورشیدی
قیمت کتاب: ۴۵۰۰۰۰ ریال
آرایش و پیرایش زنانه براساس استاندارد 70/23/1/3 - 5
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه‌سادات باستانی
قیمت کتاب: ۴۵۰۰۰۰ ریال
آرایشگر دائم صورت زنانه
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه باستانی
قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰۰ ریال
آرایشگر موی زنانه
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه‌سادات باستانی
قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰۰ ریال
آرایشگر ناخن
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه‌سادات باستانی
قیمت کتاب: ۱۳۰۰۰۰ ریال
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه براساس استاندارد 70/32/1/2-5
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه‌سادات باستانی
قیمت کتاب: ۱۸۰۰۰۰ ریال
پیرایشگر موی زنانه براساس استاندارد جدید...
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه‌سادات باستانی
قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰۰ ریال
تست آرایش و پیرایش عمومی زنانه
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه - نویسنده: فرشته نگارشی
قیمت کتاب: ۳۰۰۰۰۰ ریال
تست آرایشگر و پیرایشگر زنانه
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: سوسن شیرخورشیدی - نویسنده: فرشته نگارشی
قیمت کتاب: ۴۰۰۰۰۰ ریال
تست الگوساز و برشکار لباس (نازک وصخیم) زنانه
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: معصومه محمدی - نویسنده: اکرم تشکری
قیمت کتاب: ۴۲۰۰۰۰ ریال
تست بافت مو زنانه
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: پری طالع‌رازی - نویسنده: سوده فندرسکی
قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰۰ ریال
تست برقکار صنعتی درجه 2
ناشر: نقش آفرینان بابکان
پدیدآور: - نویسنده: علی افشاری - نویسنده: مجتبی منصوری
قیمت کتاب: ۶۵۰۰۰۰ ریال