تعداد يافت شده (۵۸۷) صفحه ۱ از ۴۹
1126- اصول آموزش کشتی (2)
ناشر: دانشگاه پیام نورمیتراچشمهانتشارات بین‌المللی گاجگسترش‏علوم‏پایه‏سازمان حسابرسیجهاد دانشگاهی (واحد مشهد)صفاردانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: کریستین بوبن - نویسنده: جمشید پژویان
قیمت کتاب: ۳۵۰۰۰۰ ریال
14 کتاب علوم انسانی
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل دادخواه
قیمت کتاب: ۵۹۰۰۰۰ ریال
14 کتاب علوم انسانی
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: حمید نصیری
قیمت کتاب: ۵۹۰۰۰۰ ریال
EQ دین و زندگی 3
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: رئوف علایی
قیمت کتاب: ۷۰۰۰۰ ریال
Tick Talk (دفترچه‌ی ثبت نتیجه‌ی مطالعات)
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - طراح: خلیل اسم‌خانی
قیمت کتاب: ۵۵۰۰۰۰ ریال
آمار و مدل‌سازی
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: سعید شیعی - زیرنظر: احمد علی‌نژاد
قیمت کتاب: ۹۰۰۰۰ ریال
آمار و مدل‌سازی
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی محمدی‌نژاد
قیمت کتاب: ۱۲۰۰۰۰ ریال
ادبیات فارسی عمومی (کاردانی به کارشناسی)
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: مینا مدحی‌تازه‌کند
قیمت کتاب: ۶۵۰۰۰ ریال
ادبیات موضوعی جامع
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: مهدی نظری - نویسنده: امیرنجات شجاعی
قیمت کتاب: ۱۴۹۰۰۰۰ ریال
اقتصاد
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: عباس دادخواه
قیمت کتاب: ۱۰۰۰۰ ریال
انسانی‏سراسری‏/1390گاج
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور:
قیمت کتاب: ۱۰۰۰۰ ریال
انگلیسی پایه‌ی هشتم (دوره‌ی اول متوسطه)
ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: علی قاسمی - نویسنده: ابوالفضل قنبری
قیمت کتاب: ۱۲۰۰۰۰ ریال