تعداد يافت شده (۸۹) صفحه ۱ از ۷
%تئاتر ابسورد
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: مارتین اسلین - مترجم: مهتاب کلانتری
قیمت کتاب: ۳۵۰۰۰۰ ریال
%میلاد زخم: جنبش جنگل
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: شهریار خواجیان - نویسنده: خسرو شاکری
قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰۰ ریال
آزادی و دولت فرزانگی: نامه‌هایی در تربیت زیباشناختی انسان
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: یوهان‌کریستف‌فریدریش‌فون شیلر - مترجم: محمود عبادیان
قیمت کتاب: ۱۸۰۰۰ ریال
آشنایی با ساز و کار ذهن و تسلط بر ذهن خویشتن
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: لیندا الدر - نویسنده: ریچارد پل
قیمت کتاب: ۸۵۰۰۰ ریال
آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: لیندا الدر - نویسنده: ریچارد پل
قیمت کتاب: ۱۴۰۰۰۰ ریال
آشنایی با هنر پرسشگری
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: لیندا الدر - نویسنده: ریچارد پل
قیمت کتاب: ۱۵۰۰۰۰ ریال
آشنایی با هنر دقیق خواندن : بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: لیندا الدر - نویسنده: ریچارد پل
قیمت کتاب: ۱۳۰۰۰۰ ریال
آکاستوس: دو گفتگوی افلاتونی درباره‌ی هنر و دین
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: آیریس مردوک - مترجم: اصغر ترابی‌فارسانی
قیمت کتاب: ۱۵۰۰۰ ریال
ارتباط بدون خشونت: زبان زندگی
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: مارشال روزنبرگ - مترجم: کامران رحیمیان
قیمت کتاب: ۳۵۰۰۰۰ ریال
اصول و فنون مذاکره
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: روی‌ج لویکی - نویسنده: براس بارون
قیمت کتاب: ۲۹۰۰۰۰ ریال
اعترافات یک جنایتکار اقتصادی
ناشر: اختران
پدیدآور: - نویسنده: جان پرکینز - مترجم: محمود نبوی
قیمت کتاب: ۴۲۰۰۰ ریال
افسانه‌ی گیلگمش: کهن‌ترین حماسه‌ی بشری
ناشر: اختران
پدیدآور: - مترجم: یاکوب بورکهارت - مترجم: جورج اسمیت
قیمت کتاب: ۲۰۰۰۰ ریال