-
تعداد يافت شده (۶۲۳)
صفحه ۱ از ۵۲
 فهرست واژگان دانشگاهي

فهرست واژگان دانشگاهي

ناشر : حتمي

نويسنده: مهدي خداپرست‌تهامي - نويسنده: ندا مهتري

قیمت : ۲۲۵۰۰۰ ریال

10 دقيقه سرسختي ذهني

10 دقيقه سرسختي ذهني

ناشر : حتمي

نويسنده: جيسون سلك - مترجم: محسن پورمنتي،

قیمت : ۱۳۹۰۰۰۰ ریال

101 آزمون براي ارزيابي عملكرد ورزشي

101 آزمون براي ارزيابي عملكرد ورزشي

ناشر : طنين دانش

نويسنده: برايان مكنزي - مترجم: جواد مهرباني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


101 برنامه تمريني پرورش‌اندام

101 برنامه تمريني پرورش‌اندام

ناشر : نشر ورزش

نويسنده: ميكائيل برگ - مترجم: داود بيات

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

1013- تاريخ تربيت بدني

1013- تاريخ تربيت بدني

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: ميرمحمد كاشف

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

1096-ارزيابي برنامه براي مديران ورزشي

1096-ارزيابي برنامه براي مديران ورزشي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: حسن اسدي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال


1109 - مباني فيزيولوژي ورزشي

1109 - مباني فيزيولوژي ورزشي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: عباسعلي گائيني

قیمت : ۹۱۰۰۰۰ ریال

1120- روش تحقيق در تربيت بدني (1)

1120- روش تحقيق در تربيت بدني (1)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: جري آر - نويسنده: جك‌كي نلسون

قیمت : ۱۰۴۵۰۰۰ ریال

1126- اصول آموزش كشتي (2)

1126- اصول آموزش كشتي (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: مرتضي رضايي‌صوفي

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال


120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

ناشر : بامداد كتاب

نويسنده: رولف ماير - مترجم: فرهاد غروي

قیمت : ۸۹۰۰۰۰ ریال

1201- فيزيولوژي ورزشي (2)

1201- فيزيولوژي ورزشي (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: اسكات‌كلاين پاورز - نويسنده: ادوارد هاولي

قیمت : ۵۹۰۰۰ ریال

1208- زمان‌بندي تمرينات ورزشي (نظريه و روش‌شناسي)

1208- زمان‌بندي تمرينات ورزشي (نظريه و روش‌شناسي)

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: تئودور.ا بومپا - نويسنده: كارلو.آ بوزيچلي

قیمت : ۲۸۵۰۰۰۰ ریال