-
تعداد يافت شده (۱۸۶۳)
صفحه ۱ از ۱۵۵
 برند خودت باش: برندي فردي بسازيد كه جذاب و كارآمد باشد

برند خودت باش: برندي فردي بسازيد كه جذاب و كارآمد باشد

ناشر : سيته

نويسنده: پيتر مونتويا - نويسنده: تيم ونديهي

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

 مشتري‌مداري رفتار با مشتري

مشتري‌مداري رفتار با مشتري

ناشر : موسسه آراد كتاب

نويسنده: جمشيد اصغري

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

"مديريت و رفتار سازماني"

"مديريت و رفتار سازماني"

ناشر : نشر مديران

نويسنده: جان شرمرهورن - مترجم: مهدي ايران‌نژادپاريزي

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال


"نه" به "نه" در فروش بيمه‌هاي عمر: پاسخ به اعتراضات مشتريان

"نه" به "نه" در فروش بيمه‌هاي عمر: پاسخ به اعتراضات مشتريان

ناشر : بازاريابي

نويسنده: حميد امامي

قیمت : ۵۹۹۰۰۰ ریال

10 گام براي فروش موفق: شيوه‌اي اثبات شده كه مي‌تواند

10 گام براي فروش موفق: شيوه‌اي اثبات شده كه مي‌تواند

ناشر : سلسله مهر

نويسنده: تيم برايتهاوپت - مترجم: هانيه حق‌نبي‌مطلق

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

10 مقاله كه بايد خواند: درباره مديريت  بين‌فرهنگ‌ها

10 مقاله كه بايد خواند: درباره مديريت بين‌فرهنگ‌ها

ناشر : هنوز

نويسنده: هاروارد بيزينس - مترجم: محمد تقي‌زاده‌مطلق

قیمت : ۵۹۰۰۰۰ ریال


10 مقاله‌اي از هاروارد كه بايد خواند (HBR): درباره رهبري

10 مقاله‌اي از هاروارد كه بايد خواند (HBR): درباره رهبري

ناشر : هنوز

نويسنده: نويسندگان هاروارد - مترجم: محمد تقي‌زاده‌مطلق

قیمت : ۷۳۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: ارتباطات

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: ارتباطات

ناشر : آموخته

مترجم: الهه قديري

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: تيم

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: تيم

ناشر : آموخته

مترجم: آنگينه سركيسيان

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: راهبرد

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: راهبرد

ناشر : آموخته

مترجم: سنيه زماني

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: رهبري

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: رهبري

ناشر : آموخته

مترجم: بهنام كيماسي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت افراد

10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد: مديريت افراد

ناشر : آموخته

مترجم: غزال سعيدفر

قیمت : ۶۶۰۰۰۰ ریال