-
تعداد يافت شده (۸۸۶)
صفحه ۱ از ۷۴
%خيانت به سوسياليسم

%خيانت به سوسياليسم

ناشر : اشاره

نويسنده: روجر كيران - نويسنده: توماس كني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

%يادداشت‌هاي انقلاب

%يادداشت‌هاي انقلاب

ناشر : علم كشاورزي ايران (پخش روزنه)

نويسنده: صادق زيباكلام

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

101 انديشمند ليبرال

101 انديشمند ليبرال

ناشر : نشر علم

نويسنده: ايمون باتلر - مترجم: محمد ماشين‌چيان

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال


1300- روان‌شناسي  سياسي

1300- روان‌شناسي سياسي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

1444- سياستهاي مرزي ومرزهاي بين المللي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده - مترجم: حميدرضا ملك‌محمدي

قیمت : ۹۳۰۰۰۰ ریال

1480- انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

1480- انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد موسوي

قیمت : ۵۱۰۰۰۰ ریال


1523-مسائل اقتصادي و سياسي نفت در ايران (رشته علوم سياسي)

1523-مسائل اقتصادي و سياسي نفت در ايران (رشته علوم سياسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدامير شيخ‌نوري - ويراستار: حميدرضا اخوان‌منفرد

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال

1561- انديشه سياسي امام خميني سياست به مثابه صراط

1561- انديشه سياسي امام خميني سياست به مثابه صراط

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: ابراهيم برزگر

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

1656- فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك

1656- فلسفه و كاركرد ژئوپوليتيك

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: پيروز مجتهدزاده

قیمت : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


1659- جنگ ايران و عراق؛ موضوعات و مسائل

1659- جنگ ايران و عراق؛ موضوعات و مسائل

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ (سمت)

نويسنده: محمد دروديان

قیمت : ۱۵۱۰۰۰۰ ریال

1670-مباني علم سياست (رشته علوم سياسي)

1670-مباني علم سياست (رشته علوم سياسي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمدرضا حاتمي - نويسنده: محمد لعل‌عليزاده

قیمت : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

1740- گونه شناسي جنبش‌هاي اسلامي در قرن بيستم

1740- گونه شناسي جنبش‌هاي اسلامي در قرن بيستم

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد موسوي

قیمت : ۹۱۰۰۰۰ ریال