-
تعداد يافت شده (۳۵۶)
صفحه ۱ از ۳۰
% شيمي آلي

% شيمي آلي

ناشر : فاطمي

نويسنده: علي پورجوادي - نويسنده: حسين قاسم‌زاده|

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

1103- شيمي آلي 3

1103- شيمي آلي 3

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: احمد ميرشكرايي

قیمت : ۵۴۰۰۰۰ ریال

1106- شيمي معدني 2

1106- شيمي معدني 2

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمد حكيمي

قیمت : ۷۶۰۰۰۰ ریال


1156- شيمي تجزيه 2

1156- شيمي تجزيه 2

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: محمود پايه‌قدر

قیمت : ۴۱۰۰۰۰ ریال

1291-بيوشيمي عمومي

1291-بيوشيمي عمومي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: حبيب‌اله ناظم

قیمت : ۳۷۰۰۰۰ ریال

1342-اصول محاسبات شيمي صنعتي

1342-اصول محاسبات شيمي صنعتي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: عبدالرضا مقدسي

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


1348- شيمي فيزيك آلي

1348- شيمي فيزيك آلي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سهراب عبدالهي - نويسنده: بي‌بي مستغني

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

1405- آزمايشگاه اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

1405- آزمايشگاه اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: شهلا مظفري - نويسنده: ژوليت اردوخانيان

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

1461- شيمي آلي فلزي

1461- شيمي آلي فلزي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سهراب عبدالهي - نويسنده: بي‌بي مستغني

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال


1485- آزمايشگاه شيمي و تكنولوژي رنگ

1485- آزمايشگاه شيمي و تكنولوژي رنگ

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: هوشنگ حميديان

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

1515- شيمي هسته‌اي

1515- شيمي هسته‌اي

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: سعيد محمدي - نويسنده: زرين اسحقي

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

1527- آزمايشگاه شيمي عمومي (2)

1527- آزمايشگاه شيمي عمومي (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

نويسنده: جواد محمدي‌پور - نويسنده: علي مولوي

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال